Έλα στην ομάδα μας!

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Envirol Καύσιμα Κρήτης είναι ο μεγαλύτερος Τοπικός Κρητικός Όμιλος σε πετρελαιοειδή προϊόντα όπως καύσιμα και λιπαντικά με έδρα το Ηράκλειο.

Συνεργάτης για πλυντήριο αυτοκινήτων

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Envirol Καύσιμα Κρήτης αναζητά συνεργάτη για πλυντήριο αυτοκινήτων.

Τίτλος Θέσης

Συνεργάτης για πλυντήριο αυτοκινήτων
(Έδρα: Ηράκλειο)

Εσωτερικός Πωλητής – Πωλήτρια

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Envirol Καύσιμα Κρήτης ενδιαφέρεται να προσλάβει Εσωτερικό Πωλητή – Πωλήτρια Λιπαντικών στην ευρύτερη Περιοχή της Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο.

Τίτλος Θέσης

Εσωτερικός Πωλητής – Πωλήτρια
(Έδρα: Ηράκλειο)

Στέλεχος Πωλήσεων Λιπαντικών – Εξωτερικός Πωλητής Κρήτης

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Envirol Καύσιμα Κρήτης ενδιαφέρεται να προσλάβει Στέλεχος Πωλήσεων Λιπαντικών στην ευρύτερη Περιοχή της Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο.

Τίτλος Θέσης

Στέλεχος Πωλήσεων Λιπαντικών – Εξωτερικός Πωλητής Κρήτης
(Έδρα: Ηράκλειο)

Προϊστάμενος
Λογιστηρίου

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Envirol Καύσιμα Κρήτης ενδιαφέρεται να προσλάβει Προϊστάμενο Λογιστηρίου.

Τίτλος Θέσης

Προϊστάμενος Λογιστηρίου
(Έδρα: Ηράκλειο)

Υπεύθυνος Υποστήριξης Λογισμικών και Η/Υ

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Envirol Καύσιμα Κρήτης ενδιαφέρεται να προσλάβει Υπεύθυνο Υποστήριξης Λογισμικών και Η/Υ.

Τίτλος Θέσης

Υπεύθυνος Υποστήριξης Λογισμικών και Η/Υ

Εσωτερικός Πωλητής - Πωλήτρια

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Envirol Καύσιμα Κρήτης ενδιαφέρεται να προσλάβει Εσωτερικό Πωλητή – Πωλήτρια Λιπαντικών στην ευρύτερη Περιοχή της Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο.

Τίτλος Θέσης

Εσωτερικός Πωλητής – Πωλήτρια
(Έδρα: Ηράκλειο)

Προφίλ Επιχείρησης

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Envirol Καύσιμα Κρήτης είναι ο μεγαλύτερος Τοπικός Κρητικός Όμιλος σε πετρελαιοειδή προϊόντα όπως καύσιμα και λιπαντικά με έδρα το Ηράκλειο καλύπτοντας τις ανάγκες κάθε επιχείρησης στην βιομηχανία, στο εμπόριο, στις μεταφορές, στις κατασκευές, στην αυτοκίνηση, στις αγροτικές εφαρμογές, στην ναυτιλία και σε άλλους κλάδους με ανάγκες καυσίμων και λίπανσης.

Απαιτήσεις Θέσης

Ο κάτοχος της θέσης πραγματοποιεί πωλήσεις, παραγγελειοληψίες, ενημερώσεις και προωθητικές ενέργειες από το τηλέφωνο και είναι υπεύθυνος για την διατήρηση/ανάπτυξη εσόδου από υφιστάμενους πελάτες και κυρίως για την ανάπτυξη νέας πελατειακής βάσης στην περιφέρεια της Κρήτης.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτος Λυκείου
 • Εμπειρία στην τηλεφωνική πώληση, παραγγελειοληψία, διεκπεραίωση
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση Η/Υ
 • Ικανότητες Διαπραγμάτευσης και επικοινωνίας
 • Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων
 • Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Επιθυμητά Προσόντα

 • Δίπλωμα IEK/TEI Τεχνικού Επαγγέλματος (Βιομηχανία, Αυτοκίνηση) ή παρεμφερή ειδικότητα.
 • Εμπειρία ή/και γνώσεις σε λιπαντικά προϊόντα, μπαταρίες, ανταλλακτικά, αξεσουάρ αυτ/του κλπ

Η επιχείρηση Προσφέρει

 • Ανταγωνιστικό Πακέτο Αποδοχών
 • Προοπτικές Εξέλιξης
 • Άριστο Εργασιακό Περιβάλλον

Αίτηση εργασίας


Επισύναψη βιογραφικού


Στέλεχος Πωλήσεων Λιπαντικών - Εξωτερικός Πωλητής Κρήτης

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Envirol Καύσιμα Κρήτης ενδιαφέρεται να προσλάβει Στέλεχος Πωλήσεων Λιπαντικών στην ευρύτερη Περιοχή της Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο.

Τίτλος Θέσης

Εξωτερικός Πωλητής Κρήτης
(Έδρα: Ηράκλειο)

Προφίλ Επιχείρησης

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Envirol Καύσιμα Κρήτης είναι ο μεγαλύτερος Τοπικός Κρητικός Όμιλος σε πετρελαιοειδή προϊόντα όπως καύσιμα και λιπαντικά με έδρα το Ηράκλειο καλύπτοντας τις ανάγκες κάθε επιχείρησης στην βιομηχανία, στο εμπόριο, στις μεταφορές, στις κατασκευές, στην αυτοκίνηση, στις αγροτικές εφαρμογές, στην ναυτιλία και σε άλλους κλάδους με ανάγκες καυσίμων και λίπανσης.

Απαιτήσεις Θέσης

Ο κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος για την διατήρηση/ανάπτυξη εσόδου από υφιστάμενους πελάτες και κυρίως για την ανάπτυξη νέας πελατειακής βάσης στην περιφέρεια της Κρήτης.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτος Λυκείου
 • Εμπειρία σε B2B πωλήσεις
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση Η/Υ
 • Ικανότητες Διαπραγμάτευσης και επικοινωνίας
 • Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων
 • Δίπλωμα Αυτοκινήτου
 • Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Επιθυμητά Προσόντα

 • Δίπλωμα IEK/TEI Τεχνικού Επαγγέλματος (Βιομηχανία, Αυτοκίνηση) ή παρεμφερή ειδικότητα.
 • Εμπειρία ή/και γνώσεις σε λιπαντικά προϊόντα, μπαταρίες, ανταλλακτικά, αξεσουάρ αυτ/του κλπ

Η επιχείρηση Προσφέρει

 • Ανταγωνιστικό Πακέτο Αποδοχών
 • Προοπτικές Εξέλιξης
 • Άριστο Εργασιακό Περιβάλλον

Αίτηση εργασίας


Επισύναψη βιογραφικού


Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Envirol Καύσιμα Κρήτης ενδιαφέρεται
να προσλάβει Προϊστάμενο Λογιστηρίου.

Τίτλος Θέσης

Προϊστάμενος Λογιστηρίου
(Έδρα: Ηράκλειο)

Προφίλ Επιχείρησης

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Envirol Καύσιμα Κρήτης είναι ο μεγαλύτερος Τοπικός Κρητικός Όμιλος σε πετρελαιοειδή προϊόντα όπως καύσιμα και λιπαντικά με έδρα το Ηράκλειο καλύπτοντας τις ανάγκες κάθε επιχείρησης στην βιομηχανία, στο εμπόριο, στις μεταφορές, στις κατασκευές, στην αυτοκίνηση, στις αγροτικές εφαρμογές, στην ναυτιλία και σε άλλους κλάδους με ανάγκες καυσίμων και λίπανσης.

Απαιτήσεις Θέσης

Ο κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική οργάνωση, συντονισμό και ανάπτυξη του λογιστηρίου. Οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν
α) την τήρηση των βιβλίων στις επιχειρήσεις του Ομίλου, β) την εύρυθμη λειτουργία όλων των λογιστικών διαδικασιών, γ) την ανάπτυξη λογιστικών
και οικονομικών αναφορών (Reporting) και δ) την διενέργεια μελετών
κόστους – παραγωγικότητας.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Λογιστικής
 • Άδεια Λογιστή – Φοροτεχνικού B’ Τάξης
 • Σημαντική εμπειρία στην τήρηση απλογραφικών & διπλογραφικών βιβλίων
 • Εμπειρία στην καθοδήγηση ομάδας
 • Εξοικείωση με εμπορικά και λογιστικά προγράμματα
 • Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων.
 • Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Επιθυμητά Προσόντα

 • Εμπειρία σε διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου
 • Εμπειρία σε διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου
 • Εμπειρία στην παραγωγή αναφορών (Reporting)

Η επιχείρηση Προσφέρει

 • Ανταγωνιστικό Πακέτο Αποδοχών
 • Προοπτικές Εξέλιξης
 • Άριστο Εργασιακό Περιβάλλον

Αίτηση εργασίας


Επισύναψη βιογραφικού


Συνεργάτης για πλυντήριο αυτοκινήτων

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Envirol Καύσιμα Κρήτης αναζητά συνεργάτη για πλυντήριο αυτοκινήτων.

Τίτλος Θέσης

Συνεργάτης για πλυντήριο αυτοκινήτων
(Έδρα: Ηράκλειο)

Προφίλ Επιχείρησης

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Envirol Καύσιμα Κρήτης είναι ο μεγαλύτερος Τοπικός Κρητικός Όμιλος σε πετρελαιοειδή προϊόντα όπως καύσιμα και λιπαντικά με έδρα το Ηράκλειο καλύπτοντας τις ανάγκες κάθε επιχείρησης στην βιομηχανία, στο εμπόριο, στις μεταφορές, στις κατασκευές, στην αυτοκίνηση, στις αγροτικές εφαρμογές, στην ναυτιλία και σε άλλους κλάδους με ανάγκες καυσίμων και λίπανσης.

Απαραίτητα Προσόντα

 1. Καλή επικοινωνία
 2. Εργατικότητα
 3. Υπευθυνότητα
 4. Επαγγελματική συνέπεια

Επιθυμητά Προσόντα

 • Δίπλωμα αυτοκινήτου & μοτοσυκλέτας
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Η επιχείρηση Προσφέρει

 • Άριστο Εργασιακό Περιβάλλον

Αίτηση εργασίας


Επισύναψη βιογραφικού


Υπεύθυνος Υποστήριξης Λογισμικών και Η/Υ

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Envirol Καύσιμα Κρήτης ενδιαφέρεται να προσλάβει Υπεύθυνο Υποστήριξης Λογισμικών και Η/Υ.

Τίτλος Θέσης

Υπεύθυνος Υποστήριξης Λογισμικών και Η/Υ

Προφίλ Επιχείρησης

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Envirol Καύσιμα Κρήτης είναι ο μεγαλύτερος Τοπικός Κρητικός Όμιλος σε πετρελαιοειδή προϊόντα όπως καύσιμα και λιπαντικά με έδρα το Ηράκλειο καλύπτοντας τις ανάγκες κάθε επιχείρησης στην βιομηχανία, στο εμπόριο, στις μεταφορές, στις κατασκευές, στην αυτοκίνηση, στις αγροτικές εφαρμογές, στην ναυτιλία και σε άλλους κλάδους με ανάγκες καυσίμων και λίπανσης.

Απαραίτητα Προσόντα

 1. Προϋπηρεσία 3 έτη σε ανάλογη θέση
 2. Πολύ καλή γνώση σε περιβάλλον ERP.
 3. Άριστη γνώση Microsoft Office.
 4. Ικανότητες επικοινωνίας

Επιθυμητά Προσόντα

 • Καλή γνώση δικτύων Υπολογιστών σε περιβάλλον Windows
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητες αποτελεσματικής διεκπεραίωσης εργασιών 
 • Ηλικία 25 – 40 χρόνων

Η επιχείρηση Προσφέρει

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ανάλογες του επιπέδου και της εξειδίκευσης του κάθε υποψηφίου
 • Μόνιμη και πλήρης απασχόληση
 • Άριστο Εργασιακό Περιβάλλον

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα στο e-mail: n.tziotis@envirol.gr  ή  g.mavrakis@envirol.gr ή να επικοινωνήσουν με τον κ. Νικήτα Τζιώτη  στα παρακάτω τηλέφωνα

2810 334444, 6942414982 

Αίτηση εργασίας


Επισύναψη βιογραφικού


Γενική αίτηση εργασίας

Αν δεν υπάρχει παραπάνω ανοικτή η θέση εργασίας που σας ενδιαφέρει συμπληρώστε
την παρακάτω φόρμα και μόλις υπάρξει διαθεσιμότητα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

Θέσεις εργασίας

Επισύναψη βιογραφικού

Έκδοση Reward Card

Φιάλες Υγραερίου